Federasie van Suider-Afrikaanse Siersteen en Mineralogiese Verenigings

Hoe het hierdie organisasie ontstaan en wat is die doel en mikpunte van hierdie organisasie?

In die jare sestigs het ‘n klomp persone wat versiende was, besef dat daar ‘n behoefte is om al die klubs tot ‘n Federasie te bind.  Hulle het ook besef dat daar voordele in so ‘n Federasie sal wees.  Dit Federasie het met die tot standkoming ‘n bestuur verkies en verskeie komitees is aangewys om aan die wense van die gekombineerde klubs en verenigings geaffilieer tot FOSAGAMS, te voldoen.

Afrikaans

Signatures of Earth’s Biological Past

Undefined

1.    Introduction

 

In the rock record, the remains of the body parts of animals such as bones, teeth, exo-skeletons and shells are preserved as fossils (Figure 1). However, there is also indirect evidence of biological activity in the rock record as footprints, burrows, tracks, borings, gizzard stones and feces left behind by animals, rather than the animal itself. These signatures from the past are known as trace fossils (ichnofossils) and is evidence of the original biology and sedimentary environment in which these were made.

 

Pages