Kimberley

  1. Chairman: Dr Ludi von Bezing (053) 861 1075 (h) vbezing@intekom.co.za
  1. Club’s Postal Address: PO Box 11031, Hadison Park, 8306
  1. Club’s e-mail address: vbezing@intekom.co.za

Die volgende is ten opsigte van die Kimberley Lapidary Club in die S.A. Lapidary Magazine, Augustus 1967 (vol 1 no 3) aangeteken:

“Die klub is gedurende Februarie 1964 gestig.  Die persone betrokke by die stigting was mnr R. Erasmus en dr. S.W. van der Merwe.  Met die stigtingsvergadering is dr. S.W. van der Merwe tot voorsitter en mnr R. Erasmus tot vise-voorsitter verkies.  ‘n Klubhuis is gehuur, masjienerie gebou en deur die klublede in stand gehou.  Dit is nog steeds vandag in werking.  Nuwe lede word die basiese beginsels van sny- en poleerwerk in die werkswinkel geleer en hulle mag die klubfasiliteite enige tyd wanneer hulle wil, gebruik.

Die ledetal het deur die jare konstant tussen 35 en 40 gebly.  Dit is moeilik, vanweë die beskikbaarheid van poleermateriaal in die gebied, om uitstappies te reël.  Die klub vergadering elke tweede Maandag van die maand in die Scoutsaal in Regimentweg.”

English