Photographic acknowledgements

Anon    S.A. Lapidary Magazine, vol 3 nr. 2 (1969) bl. 11, 12 Springbok Gemboree (1969)

Anon    S.A. Lapidary Magazine, vol 8 nr. 1 (1974) p. 5, 6, 7 Christiana Gemboree (1974)

Anon    S.A. Lapidary Magazine, vol 10 nr. 2 (1976) voorblad, bl. 46-50 Nelspruit Gemboree (1976)

Anon    S.A. Lapidary Magazine, vol 11 nr. 2 (1977) p. 43, 44 Christiana  Gemboree (1977)

Anon    S.A. Lapidary Magazine, vol 30 nr. 2 (Julie 1998) bl. 4-8 Aliwal Noord Gemboree (1998)

Bovo, Angelo:

Lydenburg (2000)

Bruigom, Eileen:

Gemborees: Bergheim (1988), Prieska (2000), Richard’s Bay (2001),  Springbok (2002), Christiana (2003), Barberton (2004)                         

Club outings:  Bloemhof (2000), Groot Marico (2002), Tshipise (1993), Upington (1990)

Franke, Andy:   

Club outing:  Groot Marico (2004)

Heinz, Carlo:        

Club outing: Groot Marico (2010)

Jackson, Margaret:

Cape Town Club’s 50th Anniversary (2012)

Kelbrick, Grant:

Gemborees: Phalaborwa (2007), Uïs (2008), Kuruman (2010)

Tours: Namibia (2005)

Outings: Geological Museum (2011)

Meetings: Witwatersrand Gem and Mineral Club (2011)

Liebenberg Johann:

Uitstappie: Pietermaritzburg- en Natalklub: Mkuze (2013)

Malan, Ankie:

Uitstappies: Groot Marico (2012), Vivo (2012)

Minster, Katya:          

Outings:  Vivo (2011)

Muller, Christel:         

Workshop: Pietermaritzburg Gem and Mineral Club (2012)

Nagel, Johan:             

Uitstappies: Lydenburg (2005)

Naude, Marie:            

Uitstappies:  Lydenburg (2006)

Neethling, Mary:

Outings: Jozini (2011)

Saad, Janet:                

Gemborees:  Upington (1995)

Outings:  Groot Marico (2012, 2013)

Snyman, Johan & Adri:

Gemborees:  Upington (2011)

Stone, Linda:             

Gemborees:  Kuruman (2010)

Uitstappies:  Sterkfontein (1990), Lydenburg (1995, 2004, 2007), Loch Vaal (1989), Groot Marico (2006, 2007, 2008, 2010), Bloemhof (2000), Vivo (2010, 2011, 2012)

Workshop:  Pretoria Gem and Mineral Club

Taylor, Sheila:            

Outings:  Ashley Diack’s Collection (2012)

Towers, Gill:            

Collection S.A. Gem and Mineral Club

Treloar Family:           

Gemborees:  Uïs (2008), Phalaborwa (2007), Springbok (2012)

Wattenbach, Hannelie:

Uitstappies:  Vivo (2012)

Wheeler, Melanie:      

Tours:  Namibia (2012)

Wicht, Jo:                   

Workshop: Mineralogical Society of Southern Africa (2012)

Windisch, Horst:        

Gemborees:  Uïs (2008), Port Shepstone (2009), Kuruman (2010)

Tours:  Namibia (2005, 2008)

Outings: Balmoral (2010)

Celebrations:  Pretoria Gem and Mineral Club’s 50th birthday (2007)

My sincere thanks to the family of the late Horst Windisch (former President FOSAGAMS) who gave me free access to Horst’s PC.  I appreciate the trust his wife, Erika has put in me.  During Gerhard and Margot’s (Horst’s son and daughter) visit from overseas they helped me select photos from his wide collection.  This is highly appreciated.

My opregte dank aan die familie van wyle Horst Windisch (voormalige President FOSAGAMS) wat aan my vrye toegang tot Horst se persoonlike rekenaar gegee het.  Ek waardeer die vertroue wat sy vrou, Erika, in my gehad het.  Terwyl Gerhard en Margot (Horst se seun en dogter) hier op besoek van oorsee was, het hulle my gehelp om foto’s uit sy groot verskeidenheid te kies.  Dit word hoog op prys gestel.                          

Linda Stone

English